Tjänster

Högfeldt Datakonsult AB erbjuder konsulttjänster inom området programmering, databaser och datasamordning.

Systemutveckling innebär systemering, programmering och installation samt utbildning och underhåll.

Kundanpassningar är när det finns ett system som behöver ändras.

Verktygen heter C#, ASP .NET, SQL-server, Visual FoxPro, Access m.m.

IT-tjänster med rätt till rotavdrag (även kallat ritavdrag). Ta i bruk, installera och underhålla data- och IT-utrustning. Tjänsterna utförs i köparens bostad och medför 50% i avdrag för arbetskostnaden. Se Skatteverket.

Datasupport via telefon, vardagar 8-12, endast 100 kr per påbörjad kvart. 018-349080