Produkter

Högfeldt Datakonsult AB utvecklar och säljer följande produkter:

Prenumerationssystem

Ett system för hantering av prenumeranter till tidningar, främst månads- och veckotidningar.

Postordersystem

Ett branschanpassat system för postorderföretag med utskick och postorderförsäljning.